Thông điệp chiến lược Thông điệp chiến lược

Thông điệp chiến lược
SAM Holdings

Thông điệp chiến lược

TẦM NHÌN

HƯỚNG TỚI VỊ THẾ TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀ KHU VỰC

SỨ MỆNH

Với khẩu hiệu “Kết giá trị, nối niềm tin”, SAM Holdings mang lại sự hài lòng cho khách hàng; lợi nhuận cho cổ đông, lợi ích cho cộng đồng và cuộc sống phong phú cả về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể người lao động.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Hợp tác và tăng trưởng: Các đơn vị thành viên thuộc SAM Holdings luôn hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau nhằm tận dụng lợi thế về quy mô để nâng cao sức mạnh cạnh tranh và cùng phát triển.
  • Chuyên nghiệp và hệ thống: Công nghệ được khai thác tối đa vào các quy trình tác nghiệp thiết lập nên hệ thống làm việc chuyên nghiệp, hướng tới thành quả, cam kết về chất lượng cũng như thời gian hoàn thành.
  • Sáng tạo và nhạy bén: Luôn luôn chuyển động theo thị trường và khách hàng để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt. Đồng thời luôn luôn sáng tạo và kết hợp với khoa học & công nghệ để giữ vững lợi thế dẫn đầu.
  • Thấu hiểu khách hàng: Luôn lấy khách hàng là trọng tâm để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ đúng và trúng với nhu cầu của thị trường.
  • Nắm bắt xu hướng: Tận dụng triệt để sự phát triển của công nghệ, nắm bắt sự dịch chuyển và thị hiếu của thị trường để định hướng nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.