Samholdings Samholdings

Giới thiệu về
SAM nông – lâm nghiệp

Lĩnh vực nông – lâm nghiệp công nghệ cao của SAM Holdings là nơi tạo nên sản phẩm sạch cho người tiêu dùng nhờ công nghệ khoa học và cái tâm trách nhiệm xã hội.

SAM Agritech

Công ty cổ phần SAM Nông nghiệp Công nghệ cao (SAM Agritech) là đơn vị xây dựng và quản lý Nhà máy chế biến hồ tiêu tại tỉnh Dak Nông.

Vùng nguyên liệu trồng hồ tiêu của SAM Agritech tại tỉnh Dak Nông rộng 3000 ha. Các hộ trồng tiêu trên địa bàn tỉnh được áp dụng công nghệ cao, tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng và chủ động nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến tiêu xuất khẩu.

Thông tin liên hệ SAM Agritech
Địa chỉ: Thôn 7 Xã Trường Xuân, Huyện Đắc Song, Tỉnh Đắc Nông
Website: http://www.samagritech.com.vn

Hình ảnh về
SAM nông – lâm nghiệp