Quý I SAM lãi gần 44 tỷ đồng, tăng 50% nhờ bán cổ phiếu DXG Quý I SAM lãi gần 44 tỷ đồng, tăng 50% nhờ bán cổ phiếu DXG

Quý I SAM lãi gần 44 tỷ đồng, tăng 50% nhờ bán cổ phiếu DXG

Quý I SAM lãi gần 44 tỷ đồng, tăng 50% nhờ bán cổ phiếu DXG

(NDH) Lợi nhuận gộp trong quý này cũng được cải thiện đáng kể khiến lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 10%, tăng 3% cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần SAM Holdings (Mã: SAM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận sau thuế tăng 50%, đạt 43,7 tỷ đồng. EPS tương ứng 178 đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 434,7 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Giá vốn không có nhiều thay đổi đáng kể nên lợi nhuận gộp được cải thiện, tăng tới 55%. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 10%, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Đơn vị: tỷ đồng

Doanh thu tài chính quý này tăng 29% do ghi nhận khoản lãi bán cổ phiếu DXG của Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Đất Xanh, thu về 121 tỷ đồng. Hiện giá trị đầu tư cổ phiếu của SAM vào DXG còn 11,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, SAM còn một số khoản đầu tư trong quý I chiếm tỷ trọng cao như Dược Việt Nam (DVN), Gỗ Trường Thành (TTF). Tuy nhiên trong tháng 4, SAM đã “cắt lỗ” TTF bằng việc bán ra hơn 13 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, SAM còn nắm giữ 7,5 triệu cổ phiếu TTF tương ứng tỷ lệ 3,48%.

Các khoản đầu tư tài chính của SAM

SAM có 1.552 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính, tương đương 34% tổng tài sản. Tính đến cuối quý I, SAM có 73,6 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 25% đầu kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 136 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 2.418 tỷ đồng.

Khổng Chiêm