Liên hệ Liên hệ

Liên hệ
Sam Holdings

Địa chỉ văn phòng: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 35 122 919 – Fax: (028) 35 128 632

Email: contact@samholdings.com.vn

Web: www.samholdings.com.vn