Liên hệ Liên hệ

Liên hệ
Sam Holdings

Địa chỉ văn phòng: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (08) 35 122 919 – Fax: (08) 35 128 632

Email: contact@samholdings.com.vn

Web: www.samholdings.com.vn