ÔNG TRẦN HẢI QUANG ÔNG TRẦN HẢI QUANG

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

ÔNG TRẦN HẢI QUANG

ÔNG TRẦN HẢI QUANG

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Gia nhập SAM Holdings vào 03/2017, ông Trần Hải Quang là một trong những lãnh đạo trẻ tham gia vào Hội đồng Quản trị của Tập đoàn. Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại UC Berkeley (Hoa Kỳ), và đã có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, phân tích chiến lược, chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư… tại các công ty đầu tư, tài chính của Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông Quang hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Pacific Partners, và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gigatum Việt Nam.