ÔNG PHẠM NGỌC TÙNG ÔNG PHẠM NGỌC TÙNG

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

ÔNG PHẠM NGỌC TÙNG

ÔNG PHẠM NGỌC TÙNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Phạm Ngọc Tùng tốt nghiệp cử nhân Đại học Ngoại Thương/Đại học Nông nghiệp Hà Nội, sau đó lấy bằng thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Latrobe – Úc năm 2009.

Ông đã tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên môn và nâng cao trong & ngoài nước về lãnh đạo, chiến lược kinh doanh, quản lý dự án, marketing, bán hàng, đầu tư và quản lý bất động sản, xúc tiến đầu tư…

Với nhiều năm công tác tại nhiểu tổ chức trong và ngoài nước như: Tổng cục Hậu cần –Bộ Quốc phòng; LG Electronics Việt Nam, HIBRAND Hàn Quốc (Khu đô thị DeawooCleve), S-G/VMD Budapest- Hungary, khu Đô thị Ecopark. Ông là Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam (Generalexim) trước khi chính thức gia nhập SAM Holdings. Hiện nay, ông Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, thành viên HĐQT SAM Tuyền Lâm kiêm Tổng Giám đốc SAMLAND.