ÔNG NGUYỄN MINH TÙNG ÔNG NGUYỄN MINH TÙNG

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

ÔNG NGUYỄN MINH TÙNG

ÔNG NGUYỄN MINH TÙNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Minh Tùng từng có hơn 25 năm kinh nghiệm về quản lý Đầu Tư, đảm nhiệm các vị trí Giám đốc điều hành tại các Công ty/Tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Công ty quản lý quỹ đầu tư  Bản Việt, Công ty quản lý quỹ East Spring Invesment trực thuộc Prudetial, Anh Quốc, Tiger Alliance Fund Managemant Co.Ltd, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đại Việt, Tập đoàn Paragon, Tập đoàn Tài chính Quốc Tế IFC/WB. Đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc thường trực điều hành, ông Tùng đồng tham gia quản trị các công ty thành viên, các danh mục và dự án đầu tư hiệu quả góp phần xây dựng Sam Holdings ngày một vững mạnh.