ÔNG NGUYỄN HẢI DƯƠNG ÔNG NGUYỄN HẢI DƯƠNG

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

ÔNG NGUYỄN HẢI DƯƠNG

ÔNG NGUYỄN HẢI DƯƠNG

Chủ tịch/Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Hải Dương tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Tài chính –  Ngân hàng và có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán. Trước khi gia nhập Công ty Cổ phần SAM Holdings, ông Dương từng công tác và nắm giữ các vị trí quan trọng tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, Công ty Chứng khoán Bảo Việt, Công ty Chứng khoán Quốc gia… Ông được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị từ 11/03/2016 và đảm nhận trọng trách Chủ tịch từ ngày 12/03/2016.