ÔNG NGUYỄN VĂN NGUYÊN ÔNG NGUYỄN VĂN NGUYÊN

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

ÔNG NGUYỄN VĂN NGUYÊN

ÔNG NGUYỄN VĂN NGUYÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Văn Nguyên bắt đầu công tác tại SAM Holdings từ cuối năm 2014. Ông Nguyên có hơn 27 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán và từng công tác qua nhiều doanh nghiệp hàng đầu như: Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đệ Nhất, Công ty TNHH Sunjin Vina, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall, Công ty TNHH Kết nối toàn cầu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu HFC Việt nam. Hiện ông Nguyên đang giữ vai trò Trưởng Ban kiểm soát SAM Holdings.