ÔNG NGUYỄN HỒNG HẢI ÔNG NGUYỄN HỒNG HẢI

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

ÔNG NGUYỄN HỒNG HẢI

ÔNG NGUYỄN HỒNG HẢI

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với quá trình làm việc hơn 33 năm, ông Nguyễn Hồng Hải là người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp. Ông Hải từng công tác tại Công ty Dịch vụ Du lịch Đường Sắt Hà Nội, Công ty Vận tải Hàng hóa Đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn… Ông gia nhập và đóng góp cho sự phát triển củaCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM Holdings) từ ngày 17/11/2016 với vai trò thành viên Hội đồng Quản trị.