BÀ VŨ THỊ THANH THỦY BÀ VŨ THỊ THANH THỦY

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

BÀ VŨ THỊ THANH THỦY

BÀ VŨ THỊ THANH THỦY

Kiểm soát viên

Bà Vũ Thị Thanh Thủy được bầu vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát SAM Holdings vào tháng 04/2017. Bà Thủy đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính và đã công tác tại một số doanh nghiệp hàng đầu như Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, CTCP Chứng khoán Đại Dương, CTCP Chứng khoán Quốc Gia… Hiện nay, bà Thủy đang đồng thời giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng, CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và là Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Chi nhánh CTCP Chứng khoán Quốc Gia.