ÔNG TRẦN VIỆT ANH ÔNG TRẦN VIỆT ANH

Ban lãnh đạo của
SAM Holdings

ÔNG TRẦN VIỆT ANH

ÔNG TRẦN VIỆT ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC – THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Trần Việt Anh có gần 20 năm kinh nghiệm và đạt nhiều thành công trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và phát triển bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SAM Holdings kể từ tháng 08/2018 với kỳ vọng sẽ đưa SAM Holdings phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Hiện nay, ông đồng thời đảm nhận vị trí lãnh đạo chủ chốt tại nhiều doanh nghiệp như: Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh, Thành viên HĐQT CTCP Công viên nước Đầm Sen, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi, Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc CTCP Dây và Cáp SACOM.