Samholdings Samholdings

Periodic announcements
Sam Holdings

 • SAM 2017 SEPERATED FINANCIAL STATEMENTS

  30-01-2018 | 10:00 AM
  View detail | Download
 • SAM 2017 CONSOLIDATE FINANCIAL STATEMENT

  30-01-2018 | 9:58 AM
  View detail | Download
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016

  07-01-2017 | 5:38 AM
  View detail | Download
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 24/11/2016

  25-11-2016 | 2:41 AM
  View detail | Download
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 17/11/2016

  18-11-2016 | 2:40 AM
  View detail | Download
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 10/11/2016

  11-11-2016 | 2:37 AM
  View detail | Download
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 12/10/2016

  13-10-2016 | 2:37 AM
  View detail | Download
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 26/09/2016

  27-09-2016 | 9:05 AM
  View detail | Download
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 12/09/2016

  13-09-2016 | 9:05 AM
  View detail | Download
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 06/09/2016

  07-09-2016 | 9:04 AM
  View detail | Download
 • Công bố thông tin mẫu dấu mới của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom

  05-09-2016 | 2:42 AM
  View detail | Download
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

  28-07-2016 | 2:47 AM
  View detail | Download