Samholdings Samholdings

Financial statements
Sam Holdings

 • SAM 2017 SEPERATED FINANCIAL STATEMENTS

  30-01-2018 | 10:00 AM
  View detail | Download
 • SAM 2017 CONSOLIDATE FINANCIAL STATEMENT

  30-01-2018 | 9:58 AM
  View detail | Download
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016

  07-01-2017 | 5:38 AM
  View detail | Download
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

  28-07-2016 | 2:47 AM
  View detail | Download