Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT CỦA ÔNG HOÀNG TRÍ CƯỜNG

  14-03-2019 | 1:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT CỦA ÔNG TRẦN HẢI QUANG

  14-03-2019 | 1:33 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN NGUYÊN – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

  06-03-2019 | 4:35 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN HỒNG HẢI

  18-02-2019 | 2:52 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA ÔNG PHẠM NGỌC TÙNG

  01-02-2019 | 9:43 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • ÔNG NGUYỄN HỒNG HẢI – THÀNH VIÊN HĐQT ĐĂNG KÍ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

  30-01-2019 | 2:50 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CHẤP THUẬN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 CỦA SỞ GDCK TP.HCM

  29-01-2019 | 10:39 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT CÔNG VĂN SỐ 130/UBCK-GSĐC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC NĂM 2019

  21-01-2019 | 10:48 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 03/2019/NQ-HĐQT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO VỐN ĐIỀU LỆ MỚI

  15-01-2019 | 2:43 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  28-12-2018 | 4:32 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO HOÀN THÀNH VIỆC MUA CỔ PHIẾU CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ (DSP)

  19-12-2018 | 3:15 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SAM ĐÍNH CHÍNH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU 3%

  07-12-2018 | 5:05 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống