Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • THÔNG BÁO VỀ NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 BẰNG CỔ PHIẾU

  14-01-2022 | 1:22 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT VỀ VIỆC HOÀN TẤT VIỆC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CTCP LIÊN DOANH CẢNG QUỐC TẾ MỸ THỦY (MTIP)

  10-01-2022 | 10:51 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DSCĐ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

  07-01-2022 | 3:58 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

  07-01-2022 | 3:54 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN MUA 36% VỐN ĐIỀU LỆ CTCP LIÊN DOANH CẢNG QUỐC TẾ MỸ THỦY (MTIP)

  06-01-2022 | 3:12 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021

  31-12-2021 | 4:18 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ – CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

  29-12-2021 | 3:12 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ – CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

  21-12-2021 | 1:20 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 34/2021/NQ-HĐQT V/V TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

  17-12-2021 | 9:00 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 32 V/V THÔNG QUA PHÁT HÀNH THƯ BẢO LÃNH TOÀN BỘ NGHĨA VỤ TÍN DỤNG CỦA CTCP DÂY VÀ CÁP SACOM

  10-12-2021 | 2:24 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NQ HĐQT SỐ 30 V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021

  03-12-2021 | 4:03 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q3 2021

  25-10-2021 | 4:22 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống