Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  12-10-2017 | 11:30 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 36/2017 NGÀY 12/10/2017

  12-10-2017 | 11:27 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU CON DẤU CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

  05-10-2017 | 10:33 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG – ÔNG NGUYỄN THANH XUÂN

  26-09-2017 | 7:59 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V ÔNG HÀ HOÀNG THẾ QUANG THÔI KIÊM NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

  26-09-2017 | 7:58 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY VÀ TRỤ SỞ CHÍNH

  20-09-2017 | 5:00 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  23-08-2017 | 11:01 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V CHÀO BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM (SLD)

  22-08-2017 | 10:28 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CỔ PHIẾU LẺ

  10-08-2017 | 9:38 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT V/V SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐỂ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN

  26-07-2017 | 7:01 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU DSP

  21-07-2017 | 9:06 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2017

  14-07-2017 | 9:48 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống