Samholdings Samholdings

Thông tin bất thường và theo yêu cầu
Sam Holdings

 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 08/2020/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  30-03-2020 | 4:36 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 06/2020/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM GIA ĐHCĐ NĂM 2020

  10-03-2020 | 1:56 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQHĐQT về việc thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

  05-03-2020 | 4:01 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT về việc thống nhất chủ trương mua lại toàn bộ cổ phần của CTCP Capella Quảng Nam và Tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom

  05-03-2020 | 4:00 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CÔNG VĂN CỦA UBCK VỀ VIỆC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 CỦA SAM HOLDINGS

  16-01-2020 | 12:46 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT SỐ 53/2019/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

  24-12-2019 | 3:42 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2019/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

  24-12-2019 | 3:41 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT SAM HOLDINGS ĐÃ BÁN 13.076.833 CỔ PHẦN TẠI CTCP PHÚ HỮU GIA

  23-12-2019 | 3:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

  15-11-2019 | 1:51 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT: VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THAY ĐỔI NIÊM YẾT

  11-11-2019 | 3:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT: SAM HOLDINGS NÂNG TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY PHÚ HỮU GIA

  01-11-2019 | 3:00 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GDCK TP.HCM CHẤP THUẬN CHO SAM HOLDINGS ĐƯỢC HAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

  30-10-2019 | 4:06 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống