Samholdings Samholdings

2019
Sam Holdings

 • NGHỊ QUYẾT SỐ 53/2019/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

  24-12-2019 | 3:42 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2019/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

  24-12-2019 | 3:41 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT SAM HOLDINGS ĐÃ BÁN 13.076.833 CỔ PHẦN TẠI CTCP PHÚ HỮU GIA

  23-12-2019 | 3:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

  15-11-2019 | 1:51 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT: VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THAY ĐỔI NIÊM YẾT

  11-11-2019 | 3:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT: SAM HOLDINGS NÂNG TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY PHÚ HỮU GIA

  01-11-2019 | 3:00 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GDCK TP.HCM CHẤP THUẬN CHO SAM HOLDINGS ĐƯỢC HAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

  30-10-2019 | 4:06 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ (SỐ 90/2019/BC-TGĐ NGÀY 23/10/2019)

  24-10-2019 | 1:48 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG CÔNG VĂN SỐ 83/2019/BC-TGĐ NGÀY 02/10/2019

  18-10-2019 | 3:36 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

  18-10-2019 | 3:31 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 41 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

  14-10-2019 | 2:58 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

  02-10-2019 | 1:34 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống