Samholdings Samholdings

2018
Sam Holdings

 • NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 03/2019/NQ-HĐQT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO VỐN ĐIỀU LỆ MỚI

  15-01-2019 | 2:43 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  28-12-2018 | 4:32 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO HOÀN THÀNH VIỆC MUA CỔ PHIẾU CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ (DSP)

  19-12-2018 | 3:15 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • SAM ĐÍNH CHÍNH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU 3%

  07-12-2018 | 5:05 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  04-12-2018 | 11:57 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU DSP

  19-11-2018 | 3:13 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT – QUYẾT ĐỊNH 8187/QĐ CCT CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH

  06-11-2018 | 11:59 Sáng
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN

  17-10-2018 | 4:30 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

  10-10-2018 | 5:10 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • CBTT ĐƠN TỪ NHIỆM TVHĐQT CỦA ÔNG ĐÀO NGỌC THANH

  08-10-2018 | 4:38 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

  05-10-2018 | 1:45 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống
 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

  28-09-2018 | 3:04 Chiều
  Xem chi tiết | Tải xuống