Định hướng phát triển Định hướng phát triển

Định hướng phát triển
SAM Holdings

Định hướng phát triển

SAM Holdings hướng tới vị thế tập đoàn đầu tư hàng đầu bằng cách tập trung phát huy các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đồng thời đa dạng hóa đầu tư bằng nhiều hình thức như liên doanh, liên kết.

Trong các năm mới, SAM Holdings đặt trọng tâm vào hoạt động đầu tư tài chính, bất động sản, nông lâm nghiệp công nghệ cao, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí để thu hút dòng tiền từ nước ngoài… Bên cạnh đó vẫn duy trì và phát huy vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cụ thể là sản xuất và kinh doanh cáp quang và dây điện từ tại thị trường Việt Nam và khu vực. Đồng thời mở rộng ra các lĩnh vực khác như công nghiệp và thương mại, xuất nhập khẩu và các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế… bằng các hoạt động đầu tư, mua bán, sáp nhập…

Trong kinh doanh, SAM Holdings luôn trân trọng và giữ vững quan hệ với bạn hàng truyền thống, tiếp tục mở rộng thị trường, kể cả thị trường trong và ngoài nước. SAM Holdings xác định phát triển đầu tư theo chiều sâu, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cam kết thực hiện tốt quá trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, luôn cải tiến và áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, chăm sóc đội ngũ cán bộ công nhân viên, bảo vệ môi trường, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.