Định hướng phát triển Định hướng phát triển

Định hướng phát triển
SAM Holdings

Định hướng phát triển

Xây dựng SAM Holdings theo mô hình Công ty Mẹ – Con. Đa dạng hóa đầu tư bằng nhiều hình thức như liên doanh, liên kết … phát triển SAM Holdings trở thành Tập đoàn đầu tư đa ngành vào năm 2020.

Công ty Cổ phần  SAM Holdings không ngừng phấn đấu để phát triển mạnh mẽ 3 trụ cột chiến lược là dây và cáp các loại, bất động sản và đầu tư tài chính bằng cách không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đón đầu cơ hội, cải tiến và không ngừng sáng tạo trên mọi lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh đến đầu tư. Đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 20% – 30% bằng việc đa dạng hóa sản phẩm.

Phát triển đầu tư theo chiều sâu, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm. Cam kết thực hiện tốt quá trình quản lý và sản xuất theo ISO quốc tế, không chạy theo sản phẩm kém chất lượng.

Trân trọng và giữ vững quan hệ với bạn hàng truyền thống, tiếp tục mở rộng thị trường, kể cả thị trường trong và ngoài nước.