Định hướng phát triển Định hướng phát triển

Định hướng phát triển
SAM Holdings

Định hướng phát triển
  • Phát triển thành tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam.
  • Đầu tư sâu vào các lĩnh vực: Bất động sản Du lịch – Vui chơi giải trí, Nông lâm nghiệp, Bất động sản nhà ở và khu công nghiệp.
  • Duy trì vị thế dẫn đầu mảng sản xuất truyền thống cáp quang, dây điện từ.