Các thành tựu Các thành tựu

Các thành tựu
SAM Holdings

NĂM 2010

– Được đánh giá xếp hạng 342 trên 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất, và lọt vào TOP 200 doanh nghiệp tư nhân đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

NĂM 2009

– Cờ Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 55/QĐ-BTTTT ngày 12/01/2010).
– Cờ do Công đoàn Bưu điện Việt Nam trao tặng cho Công đoàn hoạt động xuất sắc.
– Được công nhân danh hiệu thi đua An toàn Vệ sinh lao động năm 2009 (quyết định 60/QĐ-VNPT-TĐTT ngày 12/01/2010).
– Đạt cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (quyết định 380-QĐ/ĐU ngày 22/02/2010 của Đảng ủy khối kinh tế tỉnh Đồng Nai).

NĂM 2008

– Danh hiệu Anh hùng Lao động đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 1997 đến 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. (quyết định 217/QĐ-CTN ngày 27/02/2008).
– Bằng khen Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (quyết định 2918/QĐ-TĐTT ngày 22/12/2008).
– Bằng khen Công đoàn Bưu điện Việt Nam.
– Đạt cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (quyết định 301-QĐ/ĐU ngày 03/03/2009 của Đảng ủy khối kinh tế tỉnh Đồng Nai).

NĂM 2007

– Cờ thi đua của chính phủ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (quyết định 73/QĐ-TTg ngày 15/01/2008).
– Cờ Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (quyết định 162/QĐ-TLĐ ngày 17/01/2008).
– Đạt cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (quyết định 235-QĐ/BTV ngày 24/01/2008 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Bưu điện Tp.HCM).
– Đạt cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (quyết định 76-QĐ/BTV ngày 14/02/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Bưu điện Tp.HCM).
– Được công nhân danh hiệu ATVSLĐ năm 2007 (quyết định 05/QĐ-TĐTT ngày 02/01/2008).
– Tháng 08/2007: Nhận giải thưởng sao vàng Đông Nam Bộ.
Nhận giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2007. Sản phẩm, Thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam.

NĂM 2006

– Cờ thi đua của chính phủ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 17/01/2007).
– Cờ Công đoàn Bưu điện Việt Nam tặng cho Công đoàn hoạt động xuất sắc (quyết định 45/QĐKT-CĐBĐ ngày 12/01/2007).
– Cờ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tặng đơn vị dẫn đầu phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp”, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (quyết định 112/QĐ-TĐTT ngày 08/01/2007).
– Đạt danh hiệu “THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG” do Ban Tổ chức Hội chợ Quốc tế thương hiệp nổi tiếng tại Việt Nam cấp ngày 30/11/2006.
– Đạt cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (quyết định 76-QĐ/BTV ngày 14/02/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Bưu điện Tp.HCM)
– Sản phẩm cáp điện thoại cáp cống đạt huy chương vàng hội chợ công nghiệp quốc tế 2006.
– Sản phẩm cáp điện thoại cáp treo đạt huy chương vàng hội chợ công nghiệp quốc tế 2006.
– Thương hiệu SACOM đạt cúp vàng thương hiệu công nghiệp Việt Nam 2006.

NĂM 2005

– Cờ thi đua của chính phủ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 11/02/2006).
– Cờ Công đoàn Bưu điện Việt Nam tặng cho Công đoàn hoạt động xuất sắc (quyết định 58/QĐKT ngày 12/01/2006).
– Bằng khen của Tổng Công ty về thành tích chuyên đề “Xanh-Sạch-Đẹp”, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (quyết định 6981/QĐ-TĐTT ngày 27/12/2005).
– “Giải thưởng Sao vàng Đất việt năm 2005” của Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng cho Công ty đã có thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu Việt Nam trong hội nhập quốc tế (quyết định 146/QĐ-UB ngày 14/09/2005).
– Được chọn là 1 trong 6 đơn vị điển hình trong tỉnh báo cáo thành tích trong buổi Lễ Tôn vinh Doanh nhân tỉnh Đồng Nai lần thứ I năm 2005.
– Đạt cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (quyết định số 222 – QĐ/BTV ngày 15/02/2006 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Bưu điện Tp.HCM).
– Được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (quyết định số 458/2006/QĐ-CTN ngày 06/04/2006).
– Nhận giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2005. Sản phẩm, Thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam.

NĂM 2004

– Nhận huy chương vàng chất lượng sản phẩm cáp điện thoại tại hội chợ thương mại quốc tế EXPO 2004.

NĂM 2003

– Nhận giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2003. Sản phẩm, Thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam.

NĂM 2002, 2003, 2004

– Cờ thi đua của chính phủ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.